DEARrr

Dutch ElectroAcoustic Resources, repertoire and reflection

The website of DEARrr is under construction.

We established the new, small foundation DEARrr to extend the electroacoustic music activities of NEAR (Donemus/MCN), after the closing down of Music Center the Netherlands on 1-1-2013.
We are working on new plans.

For information, advice or collaboration, you are welcome to contact us personally of via the email address:

m a i l "at" d e a r r r . n l

(with regard to spam prevention: please translate this into a real email address)

The board:
Dick Rijken
Hannah Bosma
Jan Panis

============================================

DEARrr Cineac Sonore at Lüneburg

At the Festival Neue Musik Lüneburg, a small selection of the Cineac Sonore programme is performed at a tape concert on Monday 7 October 2013.

Cineac Sonore took place in 2010, 2011 and 2012 at the festival November Music, co-organized by Music Center the Netherlands: a three-day tape music concert marathon in a comfy, intimate room with a high quality multi loudspeaker set up. About fourteen mini-concerts, each focused on one composer, were presented each year.

Programme Electroacoustic Music from the Netherlands, Festival Neue Music Lüneburg, Monday 7 October 2013:

Roderik de Man - Hear, hear!
Juan Parra Cancino - Tellura
Anne La Berge - Flock
Robert van Heumen - Stranger

http://www.neue-musik-lueneburg.de

============================================

Documentatie ElektroAkoestisch Repertoire, alsmede reïnterpretatie en reflectie

Hier komt de website van Stichting DEARrr.

Wij hebben een nieuwe stichting opgericht ten behoeve van de documentatie, heruitvoerbaarheid en toegankelijkheid van elektroakoestische muziek. Dit sluit aan bij de activiteiten op het gebied van elektroakoestische muziek die 1995-2013 bij Muziek Centrum Nederland en voorgangers plaatsvonden; onder de naam Nederlands ElektroAkoestisch Repertoirecentrum (NEAR) als onderdeel van Stichting Donemus/MuziekGroep Nederland. Met raad en daad willen we bijdragen aan de documentatie en preservatie van elektroakoestische praktijken en materiaal. We willen informatie en hulp bieden bij de vraag "waar is het elektroakoestisch uitvoeringsmateriaal van dit stuk, wat is het, bij wie moet ik zijn, en hoe gaat dat dan?"

Met Stichting DEARrr willen we dergelijke activiteiten voortzetten, maar ook nieuwe projecten opzetten in een breder perspectief: niet uitsluitend gericht op het werk van Nederlandse componisten, maar ook op de inbreng van Nederlandse technici, musici, onderzoekers en musicologen op het gebied van zowel nationaal als internationaal elektroakoestisch repertoire. Kernthema is "preservation of electroacoustic music" in de breedste zin van het woord: niet alleen van composities maar ook van elektroakoestische installaties, uitvoeringen, improvisaties, praktijken, technieken, technologie, kennis en ideeën.

Het doel is niet om de muziek te fixeren of te laten verstoffen, maar om muzikale materialen en kennis zodanig te documenteren en toegankelijk te maken dat de muziek (her)uitgevoerd en ge(her)interpreteerd kan worden, beluisterd, bekeken, geanalyseerd en bekritiseerd, en daarmee "levend" kan blijven. Ontwikkeling en verandering gaan uit van de sporen van het verleden.

Op dit moment zijn wij bezig met voorbereidingen en plannen maken. Wie informatie of advies wil, of op de hoogte gehouden wil worden of wil samenwerken, is van harte welkom om contact op te nemen met ons persoonlijk of via onderstaand e-mailadres:

m a i l "apenstaartje" d e a r r r . n l

(ter preventie van spam staat hier niet het werkelijke e-mailadres, graag spaties weglaten en apenstaartje invullen)

Het bestuur:
Dick Rijken
Hannah Bosma
Jan Panis